Gemeente Horst aan de Maas heeft deze zomer hard gewerkt aan het Kader Opwek voor Duurzame Elektriciteit (KODE). Het conceptplan is inmiddels klaar. Hierin staan de randvoorwaarden voor het realiseren van lokale, duurzame energieprojecten zoals zonneweides en windturbines. De gemeente wil het kader gebruiken om in 2030 maar liefst 30% van de benodigde energie lokaal duurzaam op te wekken. 

Gemeente Horst aan de Maas is voor de totstandkoming van KODE in gesprek gegaan met inwoners en belanghebbenden en voerde ook een landschapsanalyse uit. De uitkomst van de gesprekken, enquêtes en de landschapsanalyse leidde tot vier ambities.

  • De gemeente geeft de voorkeur aan energieopwekking door zonnepanelen op daken, dubbel ruimtegebruik op bijvoorbeeld taluds of parkeerplaatsen en kleinschalige projecten.
  • Daarnaast maakt zij ruimte voor het inrichten van enkele middelgrote zonneweides in Horst aan de Maas op plekken waar dit landschappelijk het beste past. Daarbij krijgen inwoners de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden.
  • Hiervoor start een onderzoek waarin een onafhankelijke gebiedsverkenner met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek gaat om te kijken wat de concrete mogelijkheden zijn. Opties zijn het gebied tussen de A73 en de Maaslijn en het gebied tussen de Mariapeel en de Middenpeelweg. De gemeente denkt aan een verdeling van 25% windturbines en 75% zonneweides. Op basis van die verdeling zouden er in Horst aan de Maas 350 ha aan zonne-energie en 7 windturbines gerealiseerd moeten worden.
  • De gemeente onderzoekt ook of innovatieve mogelijkheden om energie op te slaan en andere manieren van energie-opwekking mogelijk zijn.

Tijdens een informatieve sessie op dinsdag 15 september besprak de gemeenteraad het concept van KODE. In november of december beslist de gemeenteraad hierover. Daarna start een onafhankelijke verkenning naar de mogelijkheden van het grootschalig opwekken van energie in de verkenningsgebieden.