Stichting EnergieKronenberg zet zich samen met de inwoners, bedrijven en organisaties van Kronenberg in voor een duurzame samenleving. In 2014 stelden we onszelf een heel ambitieus doel: een energieneutraal Kronenberg in 2030.

Stichting EnergieKronenberg zet zich samen met de inwoners, bedrijven en organisaties van Kronenberg in voor een duurzame samenleving. In 2014 stelden we onszelf een heel ambitieus doel: een energieneutraal Kronenberg in 2030.

Wie vormen EnergieKronenberg?

Stichting EnergieKronenberg bestaat tot nu toe uit ongeveer 15 leden. We zijn allemaal Kronenbergers die het belangrijk vinden om met duurzaamheid en energie bezig te zijn. Verschillende leden waren thuis al bezig met duurzame maatregelen of zijn geïnteresseerd geraakt in thema door het werk in de stichting. Alle leden van de stichting zijn ook bestuurslid en zitten in één of meerdere werkgroepen. 

Vind je het ook leuk en interessant om je met duurzaamheid en energie bezig te houden en vind je het belangrijk dat het hele dorp enthousiast wordt? Meer leden zijn altijd welkom. Spreek één van onze leden gerust aan of  maak contact via het contactformulier.