Stichting EnergieKronenberg zet zich samen met de inwoners, bedrijven en organisaties van Kronenberg in voor een duurzame samenleving. In 2014 stelden we onszelf een heel ambitieus doel: een energieneutraal Kronenberg in 2030.

Stichting EnergieKronenberg zet zich samen met de inwoners, bedrijven en organisaties van Kronenberg in voor een duurzame samenleving. In 2014 stelden we onszelf een heel ambitieus doel: een energieneutraal Kronenberg in 2030.

Wat doet EnergieKronenberg?

Een dorp dat in 2030 als eerste in Nederland energieneutraal is. Dat is de stip op de horizon voor EnergieKronenberg. Dit ambitieuze doel stelden we op in 2014, toen de Dorpsraad merkte dat het thema ‘duurzaam Kronenberg’ leefde in het dorp. Vanaf die tijd zet EnergieKronenberg zich samen met de inwoners, bedrijven en organisaties van Kronenberg in voor een duurzame samenleving. Zo willen we een bijdrage leveren aan een beter milieu, inspelen op het toekomstige einde van fossiele brandstoffen en, ook heel belangrijk, besparen op onze energiekosten.

Wat is energieneutraal?

Energieneutraal betekent dat we in Kronenberg straks evenveel energie willen opwekken als gebruiken. Gebouwen en woningen hoeven daardoor niet op het gasnet aangesloten te zijn, omdat ze zelf deels de energie opwekken die ze gebruiken. Een energieneutraal huis heeft bijvoorbeeld zonnepanelen, die het licht van de zon omzet in groene stroom. En in plaats van een CV-ketel, verwarmt een warmtepomp (op stroom) de woning.

Kosten

Het waterstofscenario is het meest experimenteel en het duurst (de kosten voor stroom en warmte stijgen met 120% ten opzichte van nu). Bij het warmtenet stijgen de kosten ook, maar dan met 35%. Bij het all electric scenario hoeven er minder grote aanpassingen aan huizen of voorzieningen gedaan te worden en blijven de maandelijkse kosten voor huishoudens ongeveer hetzelfde als nu. Wel moeten er individuele duurzaamheidsmaatregelen genomen worden.

Keuzevrijheid

De bewoners van Kronenberg hebben bij het waterstofscenario en het warmtenetscenario weinig keuzevrijheid. Iedereen móet meedoen. Kiezen we voor all electric, dan kan iedereen zelf bepalen wanneer ze in willen stappen en welke maatregelen ze willen nemen in hun eigen woning. Ook hebben inwoners dan meer invloed op de hoogte van hun energierekening, omdat ze zelf kiezen om meer of minder te verduurzamen. 

Hoe nu verder?

Het all electric scenario is op basis van de onderzoeksresultaten ons voorkeursscenario. Het houdt in dat alle huishoudens individueel (maar natuurlijk met ondersteuning van EnergieKronenberg en partners!) gaan verduurzamen. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, betere isolatie en warmtepompen. Dat betekent dat de bewoners zelf aan de slag moeten, maar dat wel in hun eigen tempo en op een handig moment kunnen doen.

Waarom willen we dat?

Heel simpel. Omdat fossiele energiebronnen zoals aardolie, aardgas en steenkool opraken én belangrijk bijdragen aan de klimaatverandering. Daarom moeten we steeds meer gebruik gaan maken van duurzame en hernieuwbare energiebronnen als o.a. wind- en zonne-energie. En dat geldt niet alleen voor Kronenberg, maar voor de hele wereld. Eén van de doelstellingen van de Nederlandse overheid is dat alle woningen en bedrijfspanden in Nederland in 2050 energieneutraal zijn. In 2030 moeten we onze CO2-uitstoot met de helft verminderd hebben.

Maar EnergieKronenberg wil niet wachten op de overheid. Wij nemen liever zelf het voortouw. De energietransitie gaat de komende jaren veel gevolgen hebben, daar kunnen we niet omheen. Voor hoe we wonen, leven en voor onze portemonnee. Daar willen we over mee kunnen beslissen. En hoe kunnen we dat beter doen dan door zélf het initiatief te nemen?

Hoe gaan we dat doen? 

In Kronenberg gebruiken we stroom en aardgas. De overheid heeft bepaald dat alle gemeenten uiterlijk in 2050 ‘van het gas af moeten’. In Kronenberg willen we dat al in 2030 doen en daarom moet er op korte termijn een alternatief voor aardgas komen voor het produceren van warmte. Daarvoor hebben we in 2020 samen met de gemeente drie scenario’s laten onderzoeken en vergelijken op het gebied van technische haalbaarheid en betaalbaarheid

Welke drie scenario’s zijn onderzocht?

  1. All electric, waarin alle warmte en energie elektrisch wordt opgewekt via individuele warmtepompen;
  2. Warmtenet, waarbij met zonthermische zonnepanelen warmte wordt opgewekt en centraal opgeslagen en waarmee huizen in de bebouwde kom worden voorzien van verwarming en warm water; huizen in het buitengebied worden all-electric.
  3. Waterstof, waarbij er lokaal opgewekte waterstof wordt opgeslagen en in plaats van aardgas door de leidingen loopt.