EnergieKronenberg herijkt koers naar de toekomst

We werken met z’n allen al sinds 2015 aan een duurzamer dorp. In 2018 legden we daarom onze koers vast in een bidbook. Dat werd de basis van alles wat we deden. Vijf jaar later is het nu tijd om die koers weer te herijken. Een korte pas op de plaats: waar staan we nu? En hoe gaan we weer verder? Op dit moment zijn we daarom druk bezig met een nieuw bidbook en een vernieuwde koers voor EnergieKronenberg.

We hebben de laatste jaren ontzettend veel gedaan. Met ons vorige bidbook als basis hebben we informatieavonden, thermoscans, duurzame markten, huisbezoeken en nog veel meer georganiseerd. Inmiddels is het daarom hoog tijd om even in de spiegel te kijken en naar onszelf én de ontwikkelingen om ons heen te kijken. De wereld van de energietransitie gaat erg hard en het belang ervan is nog eens extra benadrukt door het stoppen van de aardgaswinning in Groningen om de bodem tot bedaren te brengen en de crisis in Oekraïne en het Midden-Oosten.

Onze uitdagingen
De uitdagingen voor EnergieKronenberg liggen in de energiebesparing en vooral dat iedereen in Kronenberg daaraan mee kan doen. Onderzoek liet zien dat het ‘all electric’-scenario het meest voor de hand ligt voor Kronenbergers. Dat betekent achter je eigen voordeur veel organiseren en investeren. Daar zijn veel van onze inwoners gelukkig al druk mee bezig. In 2014 telde Kronenberg 33 daken met zonnepanelen, in 2023 is dit gestegen tot 217! Dat roept ook vragen op als: ‘Is ons energiesysteem en onze infrastructuur wel berekend op al die zonnepanelen die nog gaan komen, als we volop elektrisch gaan rijden en onze woningen via een warmtepomp elektrisch gaan verwarmen?’.

Onze verkenning
Volop redenen om onze koers te herijken en op zoek te gaan hoe een decentraal energiesysteem voor Kronenberg het beste ontworpen en georganiseerd kan worden. Daarbij benaderen we Kronenberg als één groot huis. Helaas merken we dat in onze gemeente ook al spanningsproblemen voorkomen in het net, waardoor de omvormer wordt uitgeschakeld. Daarom gaan we pionierend op zoek naar hoe we in een ‘all electric dorp’ een goede balans kunnen vinden tussen opwekken en verbruiken. Daarnaast moeten we natuurlijk blijven verkennen hoe we dit als dorp zelf kunnen organiseren of
in participeren, zodat we ook zelf wat te zeggen hebben.

Wat gaan we komende tijd doen?

  • Samen met bezitters van grote daken in het dorp onderzoeken we hoe we kunnen bijdragen aan de energievoorziening in Kronenberg. Wettelijke regels of beperkingen bij Enexis zitten ons nu nog vaak dwars. Hoe kunnen we dat samen doorbreken?
  • Onderzoeken hoe ons decentrale energiesysteem er straks uit gaat zien en hoe we
    opwekking, opslag en gebruik effectief en efficiënt kunnen organiseren. Dus: hoe kunnen we stroom of warmte opslaan in Kronenberg als we
    een overschot hebben en gebruiken als we het nodig hebben? En hoe voorkomen we netcongestie (als de vraag naar transport van elektriciteit groter is dan de capaciteit van het elektriciteitsnet)?
  • Ontdekken waar we staan in onze transitie. We gaan op zoek naar data en willen zoveel mogelijk real time monitoren. Want alleen dan komen we tot de gewenste inzichten om goed te sturen.
  • Onderzoeken of het mogelijk is dat Kronenbergse buurtbewoners samen een microwarmtenet aanleggen

 

Wil je ook meedenken of meedoen? Mail dan naar info@energiekronenberg.nl