Excursie Kerkrade – EnergieKronenberg op pad: congres ‘Limburg Verduurzaamt’

Op 27 oktober werd in het Roda JC-stadion in Kerkrade het congres over verduurzamingsinitiatieven in Limburg gehouden. Het congres werd georganiseerd door de WoonWijzerWinkel, die in Zuid-Limburg hard aan de energietransitie werkt. Op uitnodiging waren we met twee leden van EnergieKronenberg aanwezig.

De hoofdthema’s waren energietransitie, klimaatadaptatie, waterveiligheid en energierechtvaardigheid. Het bleek een goed georganiseerd congres te zijn waarbij politici, burgemeesters, wethouders, Kamerleden en mensen uit het bedrijfsleven aan het woord kwamen.

We hebben ons verdeeld en zes workshops bezocht, die veel nieuwe kennis en waardevolle contacten opleverden. Uit één van deze workshops bleek dat er in Limburg verschillende initiatieven zijn voor het thema energierechtvaardigheid, onder andere in Heerlen en Weert. Deze initiatieven zetten zich in voor een decentrale aanpak van de energievoorziening en proberen een grote bijdrage te leveren aan het netcongestie-probleem.

Kortom, het bleek een succesvol evenement dat een hoop nieuwe kennis en connecties heeft opgeleverd voor EnergieKronenberg.

Wist je dat?!
Netcongestie treedt op als de vraag naar het transport van elektriciteit groter is dan de capaciteit van het elektriciteitsnet.