Stichting EnergieKronenberg zet zich samen met de inwoners, bedrijven en organisaties van Kronenberg in voor een duurzame samenleving. In 2014 stelden we onszelf een heel ambitieus doel: een energieneutraal Kronenberg in 2030.

Stichting EnergieKronenberg zet zich samen met de inwoners, bedrijven en organisaties van Kronenberg in voor een duurzame samenleving. In 2014 stelden we onszelf een heel ambitieus doel: een energieneutraal Kronenberg in 2030.

Hans Kuijpers

Klimaatverandering gaat Hans aan het hart. Maar dat los je niet in één keer op, weet hij. Je moet klein beginnen. Bijvoorbeeld bij je eigen dorp.

Hans begon rond 2015 met het isoleren van zijn eigen huis. “Ik vond het geweldig dat ik niet alleen meer comfort had in mijn eigen huis, maar dat ik ook al na 5 jaar de kosten eruit had. Die bewustwording zorgde dat ik me nog intensiever ging bezighouden met verduurzamen.” Klimaatverandering is voor Hans de grootste reden om flink vaart te zetten achter de energietransitie. “We moeten echt minder energie gaan gebruiken met z’n allen. En laten we dan beginnen in Kronenberg.”

Hans is al lang betrokken bij EnergieKronenberg. Hij hield zich al bezig met het maken van de nulmeting van het energieverbruik in Kronenberg en zet zich in om heel Kronenberg aan het isoleren te krijgen. Inmiddels zoekt hij samen met zijn werkgroep Maatwerkadvies naar manieren om koplopers in Kronenberg nóg sneller van het gas af te krijgen.

Werkgroep: maatwerkadvies
E-mail: kuijpersh@home.nl 

 

Wil je bezuinigen op je energieverbruik en rekening? Ga dan isoleren. 

Tip van Hans