Op dit moment is de gemeente samen met EnergieKronenberg druk bezig met de aanvraag om mee te mogen doen aan de proeftuin van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Dat zou betekenen dat we maximaal 4 miljoen euro subsidie krijgen om onze plannen om Kronenberg energieneutraal te maken nog beter uit te kunnen voeren. Maar wat is dat voor programma? En waarom willen we zo graag daaraan meedoen?

 

Wat is het Programma Aardgasvrije Wijken?

Vanuit de overheid is er subsidie voor zogenaamde ‘proeftuinen’. Dat zijn wijken en dorpen in Nederland waarin wordt geëxperimenteerd met het realiseren van aardgasvrije wijken. Op die manier wil de overheid onderzoeken wat het beste werkt om heel Nederland van het gas af te krijgen. Dit jaar kunnen gemeentes zich aanmelden voor de derde ronde van deze proeftuinen.

Gemeente Horst aan de Maas werkt samen met EnergieKronenberg en De WarmteTransitieMakers om Kronenberg aan te melden als proeftuin. Als Kronenberg uiteindelijk wordt gekozen als één van de twaalf proeftuinen, dan ontvangen we subsidie voor onze plannen.

 

Over de warmtetransitiemakers

De WarmteTransitieMakers is een organisatie die de warmtetransitie wil versnellen. Daarvoor helpen zij bijvoorbeeld gemeenten en inwonersinitiatieven om hun buurten en gebouwen aardgasvrij te maken. WTM ondersteunt EnergieKronenberg op verschillende vlakken. Ze hebben bijvoorbeeld het onderzoek naar de verschillende scenario’s om energieneutraal te worden uitgevoerd. Op dit moment ondersteunen ze ons bij de aanvraag voor het PAW.

 

Hoe verloopt de aanvraag nu verder?

De aanvraag moet uiterlijk 1 november binnen zijn. Daarna worden er waarschijnlijk 12 dorpen of wijken in Nederland geselecteerd die mee mogen doen. In het eerste kwartaal van 2022 wordt bekend wie dat precies zijn. Het project loopt in principe door tot 2040 of tot alle woningen binnen de proeftuin van het aardgas af zijn. Hoeveel subsidie een gemeente precies ontvangt, is afhankelijk van de businesscase en het precieze plan. Het gaat om maximaal 4 miljoen euro. Marit: “Omdat Kronenberg al zo serieus bezig is met het plan, verwacht ik dat we een goede kans maken. Maar ook als we geen subsidie ontvangen, gaan we gewoon door met de uitvoering van onze plannen.”

 

Waarom wil EnergieKronenberg één van de proeftuinen worden?

Marit Béguin van De WarmteTransitieMakers legt het uit. “In eerdere rondes werd er vooral gekeken naar collectieve oplossingen zoals een warmtenet. In deze derde ronde van het programma is juist extra aandacht voor individuele all-electric-oplossingen. En dat is precies wat we hier in Kronenberg willen doen. De overheid wil bijvoorbeeld weten wat er goed werkt. Qua aanpak, techniek, organisatie, begeleiding én financiering. Dat sluit perfect aan bij de plannen van Energie Kronenberg.”

 

Wat levert deelname aan PAW op voor Kronenberg?

Marit: “EnergieKronenberg is samen met een koplopersgroep aan het onderzoeken hoe we individuele huizen in Kronenberg all-electric kunnen verwarmen. Als Kronenberg wordt aangewezen als Proeftuin in het Programma Aardgasvrije Wijken, dan kunnen we deze plannen sneller en goedkoper uitvoeren.” Met toekenning van de rijksbijdrage komt er extra geld beschikbaar om de inwoners van Kronenberg te ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis. Marit: “We willen bijvoorbeeld pakketten opstellen voor bewoners met informatie over hoe ze kunnen verduurzamen en wat er bij hun huis en financiële situatie past. Mogelijk kunnen we ook financieel ondersteunen bij de uitvoering van de plannen.”