Tijdens de Dorpsraadpleging hebben 106 inwoners onze vragenlijst anoniem ingevuld. Als EnergieKronenberg zijn we blij met de resultaten. Het geeft ons de motivatie en de legitimatie om door te gaan met onze plannen. Hieronder lichten we alvast een aantal cijfers toe.

Tegelijk met de verkiezingen in maart heeft EnergieKronenberg vorige maand haar eigen Dorpsraadpleging gehouden. Want nu uit ons onderzoek naar voren is gekomen dat een all electric scenario het meest voor de hand liggend en kansrijk lijkt, wilden we graag weten hoe alle inwoners van Kronenberg daarover denken. Willen jullie met ons mee gaan verduurzamen? En hoe zien jullie de rol van EnergieKronenberg in dat proces?

Energieneutraal in 2030

Allereerst vinden we het fijn om te zien dat 95% van de mensen aangeeft het belangrijk te vinden om hun steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Slechts 11% van de mensen vindt het geen goed idee dat EnergieKronenberg ervoor wil zorgen dat Kronenberg in 2030 al energieneutraal is. In totaal geeft 51% van de mensen aan dat ze de plannen van EnergieKronenberg graag met het hele dorp willen uitvoeren. In totaal heeft 36% van de mensen hier nog geen mening over. De belangrijkste kanttekening die deze mensen geven is dat het sterk samenhangt met de investeringen die gepaard gaan met de aanpassingen.

Ondersteuning van EnergieKronenberg

We vroegen ook over welk onderwerp de inwoners van Kronenberg meer ondersteuning zouden willen van EnergieKronenberg. De meeste mensen wilden meer informatie over een maatwerkadvies voor verduurzaming van hun huis, over warmtepompen en subsidie- en financieringsmogelijkheden. In totaal wil ook 71% van de mensen graag dat EnergieKronenberg gaat onderzoeken welke financieringsmogelijkheden er zijn voor huishoudens om hun huis energieneutraal te maken.

Hoe nu verder?

Wij vinden het ontzettend fijn om te horen dat veel mensen onze plannen steunen. Natuurlijk nemen we ook de kanttekeningen en feedback mee in onze verdere aanpak. Wat die aanpak precies is, daar gaan we ons komende maanden op beraden. Voor de zomer komen we bij jullie terug met een nieuw informatief magazine en een livestream voor toelichting van de verdere plannen.

Het volledige rapport lees je hier.