EnergieKronenberg ging zaterdag 8 oktober on tour. ‘s Ochtends bezochten we de Groene Transformator in Roermond: een nieuw duurzaamheidscentrum, dat nog volop in opbouw is. Hier worden mensen geïnspireerd om zelf ook aan de slag te gaan op het gebied van verduurzaming, biodiversiteit, afval, energie, vervoer etc. Een veel belovend project dat we zeker zullen blijven volgen.

Daarna gingen we naar Nijmegen, waar we Energiecoöperatie WPN bezochten. Een duurzame energiecoöperatie, door en voor burgers met maar liefst 1.500 leden. Zij exploiteren Zonnepark de Grift met ongeveer 10.000 panelen (4 ha) en 4 windmolens. Een interessante inkijk in het reilen en zeilen van zo’n coöperatie en wat daar allemaal bijkomt kijken.

Helaas ging een voorgenomen bezoek aan boerderij Bodemzicht in Malden niet door. Vanwege de grote belangstelling voor dit project, staat dit mogelijk nog op de planning voor 2023.