Stichting EnergieKronenberg zet zich samen met de inwoners, bedrijven en organisaties van Kronenberg in voor een duurzame samenleving. In 2014 stelden we onszelf een heel ambitieus doel: een energieneutraal Kronenberg in 2030.

Stichting EnergieKronenberg zet zich samen met de inwoners, bedrijven en organisaties van Kronenberg in voor een duurzame samenleving. In 2014 stelden we onszelf een heel ambitieus doel: een energieneutraal Kronenberg in 2030.

Integrale oplossingen voor een aardgasloos Kronenberg

Samen met gemeente Horst aan de Maas hebben we eind 2019 het startschot gegeven om nader onderzoek te doen naar mogelijke energiescenario’s voor Kronenberg. We werken dan toe naar een situatie waarin we geen aardgas meer verbruiken. Het bureau WarmteTransitieMakers voert dit onderzoek voor ons uit.

We onderzoeken drie scenario’s:

  • All electric: elektrische verwarming;
  • Zon-thermisch: verwarming met zonne-energie;
  • Waterstof: verwarming met waterstof door onze gasleiding.

Medio 2020 verwachten we de eerste resultaten van het onderzoek. Met die resultaten gaan we het dorp in om te bespreken wat haalbaar is en wat niet. In samenspraak met de inwoners gaan we op zoek naar een voorkeursscenario.

Meer weten over integrale oplossingen voor een aardgasloos Kronenberg? wij vertellen je graag meer.