Energie Kronenberg in het kort

De Stichting EnergieKronenberg streeft ernaar samen met de inwoners, bedrijven en organisaties van
Kronenberg te komen tot een energieneutrale samenleving en werkt in dat kader hieraan vanuit en voor Kronenberg.

De Dorpsraad Kronenberg, en de daaruit voortgekomen werkgroep EnergieKronenberg, heeft zich in 2014 het ambitieuze doel gesteld dat Kronenberg in 2030 energieneutraal zal zijn als kleine kern van ca. 450 huishoudens. De weg ernaartoe moet worden ontgonnen en geplaveid. Enerzijds vraagt dit om een stip op de horizon, anderzijds om concrete acties vanaf nu.