Dorpsraadpleging

EnergieKronenberg wil zich graag zo doeltreffend mogelijk inzetten voor een duurzame en energieneutrale toekomst van Kronenberg. Uit ons onderzoek kwam naar voren dat een all electric scenario het meest voor de hand ligt als middel om ervoor te zorgen dat Kronenberg in 2030 energieneutraal is. Dat betekent dat elke Kronenberger ook gevraagd wordt om zelfstandig maatregelen te treffen in de eigen woning.

Als EnergieKronenberg zijn we nu juist op zoek naar de manier waarop we toch als collectief tot oplossingen kunnen komen. Daarom houden we een dorpsraadpleging. Deze raadpleging geeft ons namelijk wezenlijke informatie over de wijze waarop wij de komende tijd voor jou van betekenis kunnen zijn.

Vul de vragenlijst in via de knop hieronder. Alvast hartelijk dank!

 

VUL HIER DE VRAGENLIJST IN