Hoe maken we Kronenberg energieneutraal?

We helpen en inspireren de mensen en bedrijven in Kronenberg bij het besparen van energie in hun woning of bedrijf. Ook werken we aan de opwekking van eigen gezamenlijke energie.

Wij willen in het hele dorp energie gaan besparen in drie stappen:

  1. We willen zo min mogelijk energie verbruiken (bijvoorbeeld door goed te isoleren en luchtdicht te bouwen).
  2. We wekken duurzame energie op, zoals zonne-energie en windenergie, die we kunnen gebruiken.
  3. Als het toch nodig is, gebruiken we fossiele brandstoffen zo slim mogelijk.

Dat betekent in de praktijk dat we ons bezighouden met oplossingen voor elke woning, zoals het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen, isolatie, warmtepompen en led-verlichting. En we onderzoeken collectieve voorzieningen, zoals een zonneweide of -dak voor het hele dorp of een mogelijk warmtenet. Daarbij willen we dat iedereen mee kan doen aan onze plannen en voorstellen. Energie besparen hoeft namelijk helemaal niet zo duur te zijn en is echt niet alleen haalbaar voor wie voor zonnepanelen kan betalen.

Waarom werd EnergieKronenberg opgericht?

Bij het actualiseren van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) van Kronenberg in 2014, concludeerde de Dorpsraad dat het thema ‘Kronenberg duurzamer maken’ leefde in het dorp. De dorpsraad richtte de werkgroep EnergieKronenberg op. Die werd later een stichting.

De stichting zet zich samen met het dorp in voor een duurzame en milieuvriendelijke samenleving en voor een energieneutraal Kronenberg in 2030. Dat betekent dat we dan evenveel energie opwekken als we gebruiken. En dat gaat niet vanzelf. 2030 lijkt nog ver weg, maar nu beginnen is belangrijk als we dat doel willen halen.

Waarom energieneutraal?

Onze fossiele energiebronnen zoals aardolie, aardgas en steenkool raken op. Daarom moeten we steeds meer gebruik gaan maken van duurzame energiebronnen. Bekende voorbeelden daarvan zij wind- en zonenergie. Dat gaat gevolgen hebben voor hoe we wonen, leven en voor onze portemonnee. Daarom willen wij daar nú al op inspelen. De tijd dan inwoners lijdzaam afwachten totdat de overheid met een goede oplossing komt of totdat er een marktinitiatief komt is voorbij in Kronenberg. Zeker als het gaat om onze energievoorzieningen nemen wij graag het voortouw.


Wat hebben we al gedaan?

  • Tientallen huishoudens in Kronenberg hebben naar aanleiding van onze acties of informatiebijeenkomsten hun huizen geïsoleerd, zonnepanelen geplaatst of zijn geswitcht naar ledlampen.
  • We hebben veel inwoners geïnspireerd om nieuwe investeringen aan hun woning zo duurzaam mogelijk te laten zijn.

Ons initiatief is omarmd door gemeente Horst aan de Maas. Kronenberg is nu een pilotkern, waar we de mogelijkheden van energietransitie in een kleine landelijke kern onderzoeken.

Tijdlijn

2018:     Kronenberg is benoemd tot pilotkern voor energietransitie.
2019:     We onderzoeken verschillende scenario’s waarmee we in 2030 energieneutraal kunnen worden.
2020:     Samen kiezen we ons favoriete scenario voor 2030. Stichting Energie Kronenberg gaat dan de kosten en ruimtelijke gevolgen hiervan onderzoeken.
2021:     We beslissen definitief of dit scenario uitgevoerd kan worden. Ook brengen we in beeld wat dat betekent voor woningen en bedrijven.
2022:     Start met voorbereiding van de uitvoering
……..
………
2030:     Een energieneutraal Kronenberg.