Stichting EnergieKronenberg zet zich samen met de inwoners, bedrijven en organisaties van Kronenberg in voor een duurzame samenleving. In 2014 stelden we onszelf een heel ambitieus doel: een energieneutraal Kronenberg in 2030.

Stichting EnergieKronenberg zet zich samen met de inwoners, bedrijven en organisaties van Kronenberg in voor een duurzame samenleving. In 2014 stelden we onszelf een heel ambitieus doel: een energieneutraal Kronenberg in 2030.

Windenergie opwekken voor Kronenberg?

Windenergie is ook een duurzame energiebron. Gemeente Horst aan de Maas is op dit moment bezig met een gebiedsverkenning om te onderzoeken of dit mogelijk is in de gemeente. EnergieKronenberg volgt dit onderzoek op de voet. De kans is klein dat er in de buurt van Kronenberg windmolens komen vanuit de gemeente, maar als de mogelijkheid er is om op afstand te participeren bij een windpark, dan is dat zeker interessant voor ons. 

Meer weten over windenergie opwekken in Kronenberg? Neem contact op met Mart Selen.