We kregen afgelopen maart te horen dat EnergieKronenberg en gemeente Horst aan de Maas
niet zijn geselecteerd als pilotwijk in het Programma Aardgasvrije wijken. Dat was even slikken,
want de subsidie hadden we graag gekregen als extra steuntje in de rug. Gelukkig kunnen we al
onze plannen ook zónder deze subsidie uitvoeren.

Deelnemers aan Programma Aardgasvrije Wijken krijgen subsidie om te experimenteren met het
realiseren van aardgasvrije wijken. Dat had precies in ons straatje gepast, dus! Toch zaten we niet bij de
14 dorpen en wijken die mee mochten doen. De gemeenten en wijken die wel geselecteerd zijn richten
zich veel op experimentele oplossingen zoals lokale warmtenetten en bijvoorbeeld zon- en aquathermie.

Wat betekent dit voor de verduurzamingsplannen in Kronenberg?

Inhoudelijk verandert er helemaal niets! Al onze plannen kunnen gewoon doorgaan zoals gepland,
al duurt het misschien iets langer nu. De subsidie was een fijn extraatje geweest, maar niet noodzakelijk
voor de plannen.

Waarom is er ook alweer niet gekozen voor een warmtenet in Kronenberg?

Veel van de initiatieven die subsidie krijgen willen hun wijk van het gas af halen met een warmtenet.
In Kronenberg hebben we dat scenario ook onderzocht. Hierbij zouden zonnepanelen warmte opwekken
die centraal wordt opgeslagen in een ecovat: een groot opslagvat onder de grond. Via dat warmtenet
zouden dan alleen de huizen in de bebouwde kom voorzien worden van verwarming en warm water.

Uiteindelijk hebben wij gekozen voor het all electric-scenario waarbij alle huizen individueel elektrisch
verwarmd worden via een warmtepomp. Dat was niet alleen 35% goedkoper dan het warmtenet
scenario, het geeft alle inwoners ook de ruimte om op hun eigen tempo te verduurzamen. Met dit
scenario hebben inwoners van Kronenberg de meeste keuzevrijheid en invloed op hun energierekening.
Je kiest zelf hoeveel je verduurzaamt en investeert. Warmtenetten worden tot slot nog heel weinig
toegepast: het is een hele experimentele oplossing.

Wat kunnen jullie komende tijd van ons verwachten?

We gaan gewoon door waar we gebleven waren! We zijn bezig met het vergelijken van aanbieders voor
duurzame maatregelen en we zoeken altijd verder naar nieuwe subsidiekansen. Ook zijn we op zoek naar mensen die energiecoach willen worden, zodat we samen alle inwoners van
Kronenberg kunnen adviseren over verduurzaming. Samen met de koplopersgroep zijn we tot slot bezig
om te kijken hoe we als EnergieKronenberg de inwoners kunnen ondersteunen.