Vorig jaar hebben we een groep
samengesteld van ongeveer 25 ‘koplopers’:
huishoudens uit Kronenberg die graag als
eerste aan de slag gaan met verduurzamen.
Deze koplopers kunnen inmiddels aan de slag
met het uitvoeren van de praktische tips die
ze in de vorm van een maatwerkadvies kregen.

De werkgroep Maatwerkadvies van
EnergieKronenberg is bezig met het maken van een totaalplan om alle woningen in Kronenberg te verduurzamen. We weten dat isoleren een belangrijke randvoorwaarde is. Daarna kunnen huishoudens ook overstappen op een (hybride) warmtepomp.

Bottom-up verduurzamen

In Kronenberg gaan we ‘bottom-up’ verduurzamen. Dat betekent dat we het heft in eigen
handen nemen en met zijn allen stap voor stap duurzame maatregelen gaan nemen. Individueel maatwerk, ‘spijtvrije’ maatregelen, gebouwgebonden financieringen en subsidies en het ontzorgen van alle inwoners staan hierbij centraal.

De koplopersgroep loopt daarbij dus voorop. Deze huishoudens hebben inmiddels allemaal een maatwerkadvies ontvangen dat stevig is gesubsidieerd vanuit EnergieKronenberg. Dit energieprestatieadvies (EPA) werd uitgevoerd door Mat Schatorjé van Energieregisseurs.

Hoe nu verder?

In april gaan we met alle koplopers aan tafel en bespreken we de vervolgstappen. Dan begint het leerproces voor ons allemaal echt. De koplopers hebben een beter idee hoe ze hun woning aardgasvrij kunnen maken. Wij vragen hen welke ondersteuning ze nodig hebben vanuit EnergieKronenberg. De koplopers vervullen een belangrijke rol in onze routekaart. Uiteraard hopen we dat ze daadwerkelijk aan de slag gaan en laten zien hoe het kan. Als EnergieKronenberg gaan we door met verkenningen om koplopers – en alle andere Kronenbergse huishoudens – te ondersteunen in de verduurzaming van de woning op welk vlak dan ook.

Nog meer motieven voor verduurzamen

Ondanks dat in het Klimaatakkoord van de overheid beloofd werd dat de transitie naar aardgasvrij zoveel mogelijk ‘woonlastenneutraal’ zou kunnen (de investering betaalt zichzelf op termijn terug), is dat in de praktijk niet altijd het geval. Toch zien we dat er recentelijk steeds meer motieven bijkomen om onze missie voort te zetten.

Denk maar aan de stijgende prijzen van gas en stroom en het feit dat we door gas steeds meer afhankelijk van Rusland worden. En wat dacht je van de warmterecords die in maart alweer gebroken werden? Wat ons betreft mag er nog meer vaart achter de hele transitie. Laten we zelf het goede voorbeeld geven!

Namens de werkgroep Maatwerkadvies,

Hans Kuijpers