In Kronenberg gebruiken we stroom en aardgas. De overheid heeft bepaald dat alle gemeenten uiterlijk in 2050 ‘van het gas af moeten’. In Kronenberg streven we ernaar dat dit al in 2030 lukt en daarom moet
er op korte termijn een alternatief voor aardgas komen voor het produceren van warmte. Daarvoor hebben we afgelopen jaar samen met de gemeente drie scenario’s laten onderzoeken en vergelijken op het gebied
van technische haalbaarheid en betaalbaarheid. De uitslag van dat onderzoek vind je in onderstaande infographic. Hieronder lichten we de resultaten samengevat toe.

Welke drie scenario’s zijn onderzocht?

  1. All electric, waarin alle warmte en energie elektrisch wordt opgewekt via individuele warmtepompen.
  2. Warmtenet, waarbij met zonthermische zonnepanelen warmte wordt opgewekt en centraal opgeslagen en waarmee huizen in de bebouwde kom worden voorzien van verwarming en warm
    water; huizen in het buitengebied worden all electric.
  3. Waterstof, waarbij er lokaal opgewekte waterstof wordt opgeslagen en in plaats van aardgas door de leidingen loopt.

Voor elk van de drie scenario’s onderzochten we deze vragen:

  • Hoeveel energie moet er opgewekt worden?
  • Welke investeringen moeten we doen?
  • Wat zijn de verwachte warmtekosten?
  • Wat vraagt dit van de woningeigenaren?
  • Wat betekent dit voor heel Kronenberg?

Conclusie: all electric is het meest haalbaar én betaalbaar

Hoewel alle scenario’s mogelijk zijn in Kronenberg, verschillen ze sterk op het gebied van kosten, ingrepen aan woningen en keuzevrijheid.

Kosten

Het waterstofscenario is het meest experimenteel en het duurst (de kosten voor stroom en warmte stijgen met 120% ten opzichte van nu). Bij het warmtenet stijgen de kosten ook, maar dan met 35%. Bij het all
electric scenario hoeven er minder grote aanpassingen aan huizen of voorzieningen gedaan te worden en blijven de maandelijkse kosten voor huishoudens ongeveer hetzelfde als nu. Wel moeten er individuele
duurzaamheidsmaatregelen genomen worden.

Keuzevrijheid

De bewoners van Kronenberg hebben bij het waterstofscenario en het warmtenetscenario weinig keuzevrijheid. Iedereen móet meedoen. Kiezen we voor all electric, dan kan iedereen zelf bepalen wanneer
ze in willen stappen en welke maatregelen ze willen nemen in hun eigen woning. Ook hebben inwoners dan meer invloed op de hoogte van hun energierekening, omdat ze zelf kiezen om meer of minder te
verduurzamen.

Hoe nu verder?

Het all electric scenario is op basis van de onderzoeksresultaten ons voorkeursscenario. Het houdt in dat alle huishoudens individueel (maar natuurlijk met ondersteuning van EnergieKronenberg en partners!)
gaan verduurzamen. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, betere isolatie en warmtepompen. Dat betekent dat de bewoners zelf aan de slag moeten, maar dat wel in hun eigen tempo en op een handig moment kunnen
doen.

Wat vindt Kronenberg?

Wij zijn heel benieuwd hoe de inwoners van Kronenberg denken over het voorkeursscenario én over de rol van EnergieKronenberg daarin. Daarom vragen we je om uiterlijk 17 maart de vragenlijst in te vullen.

 

Infographic EnergieKronenberg