EnergieKronenberg ging op donderdag 30 maart met zo’n tien leden op bezoek bij Energiecoöperatie Peel Energie. Daar gingen ze afgelopen tijd aan de slag met een plan voor de PAW-subsidie (Programma Aardgas vrije Wijken) die wij zelf helaas niet hebben gekregen.

In 2022 deden we samen met de gemeente een aanvraag om mee te mogen doen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. Was die aanvraag succesvol geweest, dan hadden we meer dan 4 miljoen euro gekregen om Kronenberg van het gas af te krijgen. Helaas werden we niet uitgekozen. Onze buren van Peel en Maas waren meer succesvol. Daarom waren we heel benieuwd naar hun aanvraag én aanpak. Zeker ook omdat zij gaan werken met een zogenaamd ecovat.

De mogelijkheden van een ecovat
Een ecovat is een groot ondergronds buffervat gevuld met water, waarmee je warmte en koude bij
overschot op kunt slaan om later bij schaarste weer te gebruiken. Op die manier benut je je duurzame
energie dus optimaal.
Misschien kun je het je nog herinneren: in het scenario-onderzoek dat wij in 2020 deden hebben wij ook
de mogelijkheden van een ecovat in combinatie met een warmtenet onderzocht. Voor ons bleek het all
electric-scenario uiteindelijk beter haalbaar én betaalbaar.

Eerst energie besparen
In Peel en Maas werd ons duidelijk dat ze in Panningen vooralsnog niet gaan starten met de aanleg van een warmte- en koudenet in een eerste wijk. De focus gaat eerst uit naar energiebesparing door gebruik te maken van plaatselijke duurzame bronnen. Zo kunnen ze daar hun aardgasverbruik steeds verder verlagen. De ontwikkeling van de energieprijzen maakt dit initiatief voor alle betrokkenen steeds gunstiger.
De extra middelen uit de PAW-subisidie zet gemeente Peel en Maas nu vooral in om huizen in de wijk te verduurzamen, extra te isoleren en door zonnepanelen aan te leggen. Pas in de tweede fase van het plan wordt het warmte- en koudenet met ecovat aangelegd. De financiering daarvoor is overigens nog niet rond.

Interessante avond
Al met al een erg interessante avond om eens informatie uit te wisselen over een onderwerp dat ons
allemaal aangaat en waarvoor we ons vrijwillig inzetten. We hebben een andere aanpak gezien en we
wensen onze collega’s in Peel en Maas veel succes en zullen als EnergieKronenberg de ontwikkelingen
dan ook met belangstelling blijven volgen.