Verduurzaming woningen Den Bunder in Kronenberg in volle gang (door Wonen Limburg)

De dag van morgen ziet er anders uit dan vandaag. Het klimaat verandert snel en duidelijk. Het weer wordt extremer en steeds veranderlijker. Ook de uitstoot van CO2 neemt met het toenemend gebruik van fossiele brandstoffen toe. Wonen Limburg wil bijdragen aan een betere wereld. Sinds 2011 voeren zij energiebesparende maatregelen uit bij woningen in samenwerking met een aantal vaste partners. Vanaf eind oktober tot eind december zijn de woningen aan Den Bunder in Kronenberg aan de beurt. Deze woningen worden verduurzaamd door partner Van der Meijs.

Prettig wonen met lage woonlasten
Op dit moment is het een drukte van jewelste met bouwvakkers in de straat. De woningen aan Den Bunder krijgen nieuwe kozijnen met HR++ isolerend glas, een nieuwe voordeur, dak- en kruipruimte-isolatie, mechanische ventilatie en zonnepanelen. Al deze maatregelen zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de energielasten en een prettiger binnenklimaat. Samen zorgt dat voor een comfortabeler thuis.

Doris Weiss-Verrijth, een van de bewoners, vertelt: “We wonen al 13 jaar in onze woning en zijn heel blij dat deze nu wordt aangepakt. Op dit moment zijn alleen de kozijnen vervangen, maar we merken nu al dat het ’s nachts minder afkoelt binnen. Het meest kijken we uit naar de isolatie van de kruipruimte, omdat de woonkamervloer altijd koud aanvoelt.”

Flora- en faunaonderzoek
Bij zo’n project komt altijd veel kijken. De bewoners van Den Bunder waren namelijk al een tijd aan het wachten op deze energiebesparende maatregelen. Na flora- en faunaonderzoek bleken er echter meerdere vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in en om de woningen te leven. Om deze reden zijn de werkzaamheden uitgesteld tot eind oktober. Dan is het einde van het broedseizoen, waardoor de dieren geen last meer ondervinden van de werkzaamheden. In de nieuwe dakafwerking worden speciaal voor huismussen en gierzwaluwen voorzieningen aangebracht waardoor ze er makkelijker in kunnen huizen.

Impact
Natuurlijk is het voor de bewoners niet niks als er een heel bouwvakkersteam over de vloer komt. De bewoners worden altijd goed ingelicht tijdens een gesprek aan de keukentafel waarin de voorbereidingen, de werkzaamheden en de planning besproken worden. Ritchie de Bijl, uitvoerder Van der Meijs, vertelt: “De woningen worden in bewoonde staat gerenoveerd en werkzaamheden worden zo veel mogelijk geclusterd uitgevoerd. Zo is de periode van overlast zo kort mogelijk en worden de ongemakken voor bewoners tot een minimum beperkt. Als er oog en oor wordt gehouden in de buurt, leidt zo’n project tot een succes.” Eind december, met de kerst, zijn alle werkzaamheden klaar en kunnen de bewoners genieten van hun energiezuinig thuis.