In ons vorige magazine lieten we jullie weten dat het all electric-scenario onze voorkeur heeft. Op die manier is het energieneutraal maken van Kronenberg het meest haalbaar en betaalbaar. In onze livestream van afgelopen maart bespraken we al een aantal vragen van mensen uit Kronenberg. Hieronder vind je een aantal vragen, inclusief antwoorden.

All electric-scenario

De Gasunie heeft bekendgemaakt dat ze 7 miljard euro steken in het geschikt maken van het gasnetwerk voor waterstof. Daar zijn geen lokale investeringen voor nodig. Waarom focussen jullie
dan toch op het all electric-scenario?

Pilots en onderzoeken naar waterstof zijn heel zinvol en nodig. Voor EnergieKronenberg willen we ook zeker het gasnetwerk intact houden, voor als er mogelijk ooit waterstof doorheen komt. Maar wij verwachten dat dat zeker nog 20 jaar zal duren. Wij willen echter op relatief korte termijn al beginnen met de energietransitie. Daarom kunnen we niet wachten op de waterstofontwikkelingen.

Zijn de maatregelen alleen bedoeld voor de woningeigenaren? Of gaat het bedrijfsleven ook verduurzamen in Kronenberg?
Natuurlijk willen wij graag dat héél Kronenberg verduurzaamt, ook het bedrijfsleven. Daarom zoeken we de samenwerking met lokale bedrijven. We zijn bijvoorbeeld al in gesprek met het bedrijfsleven in Kronenberg over mogelijke samenwerkingen op het gebied van het Programma Aardgasvrije Wijken.

 

Zonnepanelen
Zonnepanelen gaan niet eeuwig mee. Waar blijft het ‘afval’ als er zoveel zonnepanelen en zonneweides gaan komen?
Naarmate er meer afval gaat komen (naar verwachting over zo’n 10 jaar), zullen er ook meer mogelijkheden komen om dit afval te recyclen. Innovaties als chemische recycling kunnen daar een steentje in bijdragen.

Is er een gezamenlijke oplossing voor de mensen die wel zonnepanelen willen, maar van wie het dak niet gunstig genoeg ligt? En hoe kunnen burgers mee participeren van windmolens en zonneweides?
Het is helaas niet mogelijk om zonnepanelen op andermans dak te leggen en dan de stroom hiervan zelf af te nemen. Leg dus (als het kan) zonnepanelen op je eigen dak, schuur, stellage in je tuin of op je eigen erf. Bij dat laatste is het wel verstandig om de gemeente te vragen naar de regels. Kun of wil je geen zonnepanelen op je eigen dak leggen? Dan kun je wel participeren in een collectieve zonneweide of windpark. Dat gaat vaak via een energiecoöperatie die (mede-)eigenaar is van een weide op park en obligaties aanbiedt.

Let op: je investeert met een obligatie en krijgt daarmee vaak 15 jaar lang een financieel rendement. Daarmee krijg je niet direct je eigen stroom, maar dat kan misschien wel via een energieleverancier waar zo’n coöperatie mee samenwerkt. Dit financiële product is dus vooral bedoeld voor als je geen panelen op je dak wilt of kunt leggen of als je via een belegging wilt bijdragen aan de opwekking van groene stroom.

 

Windmolens en zonneweides
Hoe zit het met mogelijke windmolens in Kronenberg?
Voor EnergieKronenberg hebben windmolens (en zonneweides) geen prioriteit. Wij focussen ons nu vooral op individuele verduurzamingsoplossingen bij mensen thuis. De gemeente Horst aan de Maas heeft onlangs in het Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE) vastgesteld dat het gebied tussen de A73 en de spoorverbinding van Venlo naar Venray een mogelijke plek is voor windmolens. Op 30 september heeft daarover een informatieavond plaatsgevonden in Kronenberg.

Stel dat het niet waait en de zon niet schijnt. Waar halen we dan onze energie vandaan?
Onze energievoorziening is straks afkomstig van een mix van zon, wind, biomassa en geothermie. Die energie kan ook opgeslagen worden in accu’s (elektriciteit) of grote vaten (warm water). Die energiebuffers kun je dan weer gebruiken als er op dat moment geen energie opgewekt kan worden. Onderzoek naar de mogelijkheden op dit gebied zijn nog volop in ontwikkeling.

 

Individuele maatregelen
Waar kunnen we onafhankelijk persoonlijk advies krijgen voor een totaalplan? Of juist voor de
kosten van afzonderlijke isolatiemaatregelen?
Voor de precieze kosten heb je een maatwerkadvies nodig. Als stichting zijn we aan het onderzoeken hoe we zulke maatwerkadviezen kunnen gaan geven. We werken bijvoorbeeld samen met het Duurzaam Bouwloket (zie pagina 11) en adviseurs die je kunnen ondersteunen bij zo’n berekening en een verbouwing met prestatiegaranties. De huishoudens uit de koplopersgroep krijgen allemaal een EPA-advies door een gecertificeerde adviseur.

Wij willen de kruipruimte en spouwmuren isoleren. Kunnen we dat collectief inkopen in Kronenberg?
Verschillende bedrijven geven al dit soort collectieve kortingen. Wij werken bijvoorbeeld samen met leveranciers die voordelige pakketten aanbieden. Deze vind je op www.energiekronenberg.nl. Natuurlijk staat het je helemaal vrij om zelf te kiezen welk bedrijf je inschakelt voor jouw werkzaamheden.