Welkom bij Energie Kronenberg

Isolatie

Zonnepanelen

Beste Kronenbergers,            

Stichting EnergieKronenberg denkt en werkt actief mee aan het verbeteren van ons milieu.
Het is belangrijk voor de nabije toekomst te besparen op energie en onze huizen zoveel mogelijk te isoleren. Investeren in isoleren is meestal snel terugverdiend.
Verstandig, want de gasprijzen gaan stijgen zoals iedereen inmiddels al wel gemerkt zal hebben.In de informatiestands op de  Energiebeurs van 3 februari jl. in de Torrekoel kon men informatie krijgen wat bv. LED verlichting al aan energiekosten kan besparen.                       

Plan voor energie-educatiepark in Kronenberg


Een educatiepark waar particulieren, bedrijven en schoolkinderen kunnen zien welke (technische) mogelijkheden er zijn om duurzame energie op te wekken. De stichting Energie Kronenberg heeft hiervoor al een stuk grond op het oog.

De ruim 1100 inwoners van Kronenberg hebben een doel: in 2030 moet hun dorp energie neutraal zijn. Om dat te realiseren, vergaart een groep van een man of vijftien al vijf jaar kennis over zaken als zonnepanelen, warmtepompen, windmolens en slimme manieren om met vervoer en transport om te gaan. Het is maar een greep uit de berg informatie die door de stichting Energie Kronenberg is verzameld.

Belangstelling

Tijdens informatiesessies wordt de rest van het dorp op de hoogte gebracht van alle (technische) mogelijkheden. De belangstelling is groot. Bedrijven en particulieren denken mee, velen schaffen zonnepanelen en/of warmtepompen aan en zo zal Kronenberg zo veel mogelijk zelf stroom en warmte gaan opwekken. Ook ideeën worden uitgewisseld, zegt Piet Selen van Energie Kronenberg. „Zo heeft een glastuinder in de zomer veel warmte over en in de winter heeft hij warmte tekort. We zoeken nu samen naar mogelijkheden om de overtollige warmte te gebruiken die nu zomaar door de schoorsteen gaat.”

En zo moet Kronenberg op het gebied van energietransitie een voorbeeld worden voor alle kleine plattelandsdorpen van Nederland, zegt Selen. „Soms gaat het om kleine projectjes. Een bus die op schone, blauwe diesel loopt of een laadpaal voor elektrische auto’s op het kerkplein. Het is een kwestie van lange adem om dit dorp zo goed als energie neutraal te krijgen.” Want uiteindelijk moeten bedrijven en particulieren zelf zonnepanelen aanschaffen of met warmtepompen en windmolens aan de slag. Dat kost geld. Selen: „Maar al die investeringen verdienen zichzelf op termijn terug.”

Excursies

Energie Kronenberg vindt het moeilijk om die laatste boodschap goed over te brengen. „Vandaar het energie- educatiepark. Dan kunnen we alles tastbaar en concreet maken”, zegt Selen. „We willen onder meer een proefveld voor zonnepanelen, windmolens voor particulieren en technische mogelijkheden zoals infrarood plafonds laten zien.” Doel is dat straks schoolklassen naar Kronenberg gaan voor energie-excursies, terwijl particulieren, bedrijven en overheden in het energie- en educatiepark kennis opdoen over het opwekken van duurzame energie.
Bron Limburger

 

Aanmelden warmtebeeld opname van uw huis weer mogelijk. 
In samenwerking met Buurkracht hebben we dit jaar nogmaals de infrarood camera ter beschikking gekregen.Met deze camera kan een warmtebeeld van uw huis gemaakt worden en krijgt u inzicht in
mogelijke warmtelekken en hoe goed uw huis al of niet geïsoleerd is.              

 

 

Is uw huis nog niet geïsoleerd en wilt u graag een warmtebeeld laten maken, meld u dan aan bij onze stichting. Wij komen, op afspraak graag, gratis en vrijblijvend de situatie van uw huis in beeld brengen.

Aanmelden voor het collectief isoleren of zonnepanelen nog mogelijk.
Tijdens de Energiebeurs hebben een groot aantal inwoners zich weer laten informeren en zich aangemeld voor een vrijblijvende offerte voor het isoleren van hun huis of het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp. Door dit gezamenlijk te doen kan men profiteren van een collectiviteitkorting.

Bent u niet in de gelegenheid geweest de Energiebeurs te bezoeken dan is aanmelden voor deze acties, het isoleren van uw woning, het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp  uiteraard nog steeds mogelijk. Meer informatie of aanmelding: info@energiekronenberg.nl

Bent u niet in de gelegenheid geweest de Energiebeurs te bezoeken dan is aanmelden voor deze acties, het isoleren van uw woning, het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp  uiteraard nog steeds mogelijk. Meer informatie of aanmelding: info@energiekronenberg.nl

 

EnergieKronenberg organiseert op Zondag 3 februari
een informatiedag voor alle inwoners van Kronenberg.
Vrije inloop van 11:00 tot 14:00 uur.

flyer informatieavond 190203

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Geurts plaatst eerste deelnemersbordjes EnergieKronenberg

Donderdagavond 6 december bracht gedeputeerde Eric Geurts, onder andere verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen de Provincie Limburg, een bezoek aan Kronenberg. Hij plaatste daar de eerste deelnemersbordjes van EnergieKronenberg.   De stichting EnergieKronenberg streeft er naar een energieneutraal dorp te zijn in 2030.
Zij presenteerde Geurts een overzicht van alle reeds uitgevoerde en nog geplande activiteiten. De gedeputeerde was onder de indruk. Met name  omdat dit een inwonerinitiatief is, wat naast een actieve vrijwilligersclub ook steunt op een groeiend draagvlak onder de inwoners. Ook de gemeente Horst aan de Maas ondersteunt het initiatief en gaf bij monde van wethouder Thijs Kuijpers aan veel waardering te hebben voor de inzet en de professionaliteit  waarmee de stichting aan de slag is gegaan.

De stichting EnergieKronenberg bood de gedeputeerde  het bidbook aan, met daarin de plannen voor de komende drie jaar. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de familie  Appeldoorn en de familie Spreeuwenberg. Beide hebben deelgenomen aan de collectieve acties georganiseerd door de stichting om huizen te isoleren en/of zonnepanelen te plaatsen. Hier werden de eerste bordjes “deelnemer EnergieKronenberg” uitgereikt. Alle huishoudens die bijdragen aan een energie neutraal Kronenberg krijgen eenzelfde bordje  aangeboden. Wilt u ook graag een bordje plaatsen, dan kunt u dit aanvragen via info@energiekronenberg.nl. Geef bij uw aanvraag ook aan welke duurzaamheidsmaatregelen u heeft getroffen.

 

 

 

 

EnergieKronenberg
organiseert excursie naar
Loppersum op
zaterdag 6 oktober a.s.

Onlangs is de werkgroep EnergieKronenberg van de Dorpsraad Kronenberg overgegaan in de zelfstandige stichting EnergieKronenberg.
De doelstelling blijft hetzelfde, namelijk samen met de inwoners werken aan en streven naar een energieneutraal Kronenberg in 2030.
In de afgelopen periode is hard gewerkt aan een bidbook waarin is aangegeven waar mogelijkheden en kansen liggen. Dit bidbook is donderdagavond 13 september in de Torrekoel aangeboden aan wethouder Thijs Kuipers. Lovende woorden voor dit mooie, maar vooral indrukwekkend en professioneel opgezette document. De wethouder gaf aan het een goede aanzet te vinden voor een positieve samenwerking.

Excursie naar Loppersum voor inwoners Kronenberg
In 2017 is succesvol een excursie georganiseerd naar het Duitse Saerbeck.
Dit jaar staat een excursie naar het Groningse Loppersum gepland op zaterdag 6 oktober. Loppersum is vooral bekend als episch centrum van het aardgasgebied. Minder bekend, maar mogelijk juist daarom wordt er in deze gemeente ook heel gehard gewerkt aan een Energietransitieplan. Dit plan komt voort uit de ambities van het gemeentelijk milieubeleidsplan en de provinciale Groningse duurzaamheidsambities.
Energie-omgevingsplan
In dit Energie-omgevingsplan van de gemeente Loppersum wordt inzichtelijk gemaakt wat het huidige energieverbruik en -opwekking (gas en electra) is en wordt het verbruik geanalyseerd ten opzichte op van de opbouw van het dorp. Het plan biedt een beschouwing die inzichtelijk maakt welke mogelijkheden er zijn voor de productie van duurzaam geproduceerde energie, passend bij het verbruik en de mogelijkheden binnen het net. Verder beschrijft het plan de mogelijke transitiepaden en vormt daarmee de basis voor de uitvoering van het Energietransitieplan en basis voor programmalijnen.
–              Nulmeting en monitoring
–              Duurzaam wonen
–              Kansen voor wind
–              Groen gas voor de regio
–              Warmtenet
Allemaal aandachtspunten die ook in het Bidbook van EnergieKronenberg naar voren komen en waar we ideeën en eerste ervaringen kunnen uitwisselen.
Verder zullen we ook in gesprek gaan met de mensen van de energiecoöperaties uit de dorpen ’t Zandt en Middelstroom.
In t Zandt heeft men al een zonnepark gerealiseerd en werkt men aan een plan voor deelautos’. In Middelstroom werkt men aan een eigen dorpsmolen.
Programma onder voorbehoud:  
6.45 uur vertrek Kerkplein
10.00 uur ontvangst Gemeentehuis Loppersum
12.00 en 13.00 uur lunch
13.00 tot 15.00 uur bezoek aan energiecoöperaties ’t Zandt en Middelstroom
15.00 uur terug naar Kronenberg
Het beloofd dus weer een interessante dag te worden.

Deelname en aanmelding.
Inwoners uit Kronenberg die graag mee willen kunnen zich aanmelden tot zondag 30 september via email info@energiekronenberg.nl
Het aantal plaatsen in de bus is logischerwijs beperkt. Plaatsen worden toebedeeld op basis van datum inschrijving.
De busreis is gratis voor de deelnemers. EnergieKronenberg neemt deze kosten voor haar rekening. De lunch is wel voor eigen rekening van de deelnemers

 

Werkgroep EnergieKronenberg van start op 21 juli.

U kunt nog mee doen!
Donderdag 21 juli, 20.00 – 22.00 uur in de Torrekoel

Op 31 mei j.l zijn tijdens een informatieavond EnergieKronenberg verschillende inwoners bijgepraat over de mogelijkheden rond verduurzaming, zowel particulier als ook in collectieve zin voor de kern Kronenberg. Een mooi resultaat van deze 1e informatiebijeenkomst rond energetische verduurzaming is de vorming van een werkgroep. Tijdens de avond is toelichting gegeven op zowel bespaarmogelijkheden in en om het huis, maar ook rond opwekmogelijkheden. Denk dan aan samen op zoek gaan naar mogelijkheden voor collectieve opwekking in of voor de kern Kronenberg. Verschillende inwoners hebben aangegeven deel te willen nemen aan een werkgroep die dit verder gaat verdiepen en verkennen. Beter gezegd, samen op expeditie gaat. Het inspirerende verhaal dat Ton Baaijens uit de kern Leur bij Wijchen wist te vertellen, heeft hier zeker aan bijdragen. Reden om voor dat de vakanties losbarsten, de werkgroep een 1e maal bij elkaar te brengen en wel op 21 juli a.s.

De agenda van deze bijeenkomst bestaat uit een terugblik op de bijeenkomst van 31 mei, uitleg rond ‘expeditie voor een EnergieKronenberg’, wat te doen met besparen en een eerste verkenning naar collectieve opwekmogelijkheden. Er wordt gezorgd voor koffie/thee en leuke werkvormen. Zoals een goede expeditie betaamt, is de kans klein dat we na één bijeenkomst al de eindbestemming bereiken. Dat is niet erg, het gaat erom elkaar beter te leren kennen, de drives van eenieder en om te kijken of we samen tot een duurzamer Kronenberg kunnen komen.

Was je er 31 mei niet bij, maar spreekt dit onderwerp je aan. Schroom niet, kom gerust en meld je even aan bij het secretariaat, secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl